Collectie Gelderland

Geldersch Landschap & Kasteelen

Aan Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is de zorg toevertrouwd van ruim 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. In de organisatie werken Stichting Het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen samen.

Het doel is om natuurgebieden, landgoederen en vele kastelen, landhuizen, ruïnes en boerderijen te beheren en te behouden. Cultuurhistorie vormt de leidraad voor het beheer. De organisatie wil de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. Een groot deel van de terreinen en zeven kastelen zijn geopend voor publiek: kasteel Ammersoyen, kasteel Cannenburch, kasteel Doorwerth, kasteel Hernen, kasteel Rosendael, huis Verwolde en huis Zypendaal.

Geldersch Landschap & Kasteelen draagt ook de zorg voor het beheer en behoud van een omvangrijke collectie (kunst)objecten. Deze objecten hebben veelal een relatie met de kastelen en landgoederen van GLK. Op de opengestelde kastelen is het grootste deel van de collectie toegankelijk voor publiek. Collectie Gelderland geeft de mogelijkheid de collectie ook digitaal te bezoeken. Niet alleen worden hier objecten van de opengestelde kastelen gepresenteerd, maar ook voorwerpen die normaal niet tentoongesteld zijn. Een groot aantal voorwerpen is op deze manier al toegankelijk en de digitale collectie blijft groeien.

Op Collectie Gelderland staan de collecties van de zeven opengestelde kastelen en objecten van de niet opengestelde kastelen en huizen van Geldersch Landschap & Kasteelen.

Op de zeven opengestelde kastelen bent u van harte welkom om kennis te maken met de kasteelbewoners, de architectuur en inrichting van vroeger tijden. Donateurs van GLK en Museumkaarthouders hebben gratis toegang tijdens de reguliere openstelling. Meer weten over het werk van GLK, openingstijden en adressen van de opengestelde kastelen? Kijk dan op onze website www.glk.nl.

http://www.glk.nl/

Aangesloten organisaties