Collectie Gelderland

Erfgoedplatform Heumen

Het erfgoedplatform Heumen is een samenwerkingsverband van een twintigtal instellingen of werkgroepen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het ontsluiten, toegankelijk maken en bewaren van het culturele erfgoed binnen de gemeente. Het erfgoedplatform stelt zich ten doel: het bevorderen van onderlinge kennismaking en samenwerking van alle erfgoedinstellingen binnen de gemeente Heumen. 

Het bestuur van het platform heeft als ambitie neergelegd om de komende periode te komen tot de ontwikkeling van een digitale beeldbank waarin afbeeldingen van het culturele erfgoed op eenduidige wijze worden verzameld en voor een breder publiek beschikbaar kunnen komen. De collecties worden gepresenteerd volgens de binnen CollectieGelderland gebruikelijke thema’s en zoekwoorden. In de basisordening worden de vier dorpen binnen de gemeente onderscheiden.

 

Foto overzichtspagina: 'Woonboerderij Mozes en Aaron', door Stijn van Dijk

Aangesloten organisaties