Collectie Vertebraten

Tot de deelcollectie Vertebraten behoren vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en vissen. Ook producten van deze organismen, zoals eieren en nesten, maken deel uit van de deelcollectie. Mevr. D.L. Niehoff is conservator. De totale deelcollectie bestaat uit 4.521 objecten.

De deelcollectie begon als een verzameling matig gedocumenteerde schoolcollecties met objecten uit alle geledingen van het dierenrijk. Hieronder vallen inheemse vogels en zoogdieren, maar ook uitheemse vertebraten zoals krokodillen, primaten en andere exotische organismen. Belangrijke schoolcollecties binnen de deelcollectie zijn die van het Canisius College te Nijmegen, de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, het Neboklooster te Nijmegen en het Sint Henricus Instituut te Grave. In reactie op het veranderde rijksmuseumbeleid werd in 1987 de verzameldoelstelling van het Natuurmuseum geografisch ingeperkt tot een ruim gebied rondom Nijmegen.

De deelcollectie groeide na 1990 voornamelijk door particuliere schenkingen en door regionale, dood gevonden dieren. Het relatieve aandeel van de oude schoolverzamelingen is in de loop der tijd afgenomen. Goed gedocumenteerde regionale objecten vormen thans de meerderheid.


Een greep uit deze collectie

                                                                 
Bekijk de hele collectie

debastei

De Bastei

Gerard Noodtstraat 121
http://www.debastei.nl/

Collecties


Bekijk collectie

Geopaleo

1972