Voltrekking van de straffe des doods aan H. Beekman te Apeldoorn op vrijdag 22 juni 1855

Losbladig boekje over de voltrekking van de straffe des doods aan H. Beekman te Apeldoorn op vrijdag 22 juni 1855. - Drukker: Deventer : P. de Lange, 1855. - 8 p. : ill. ; 18x11 cm.
Op 25 juni 1855 wordt in Gelderland voor de laatste maal de doodstraf voltrokken; in Apeldoorn, waar Hendrik Beekman wordt opgehangen door een speciaal uit Amsterdam overgekomen beul. De veroordeelde was dronken geweest en had - volgens zijn zeggen in opdracht - brandgesticht in een huis waar op dat moment zeventien personen, waaronder tien kinderen, aanwezig waren. In 1811 - Nederland hoort dan bij het Franse Keizerrijk – worden in ons land de Franse wetten en reglementen ingevoerd, waaronder bij het strafrecht de 'Code Penal'. Voor zware delicten als moord en brandstichting schrijft dit wetboek de doodstraf voor, als het delict bewezen is. In 1815 gaan de noordelijke en zuidelijke Nederlanden verder als Koninkrijk der Nederlanden, maarpas in 1886 komt er een Nederlands Wetboek van Strafrecht. In 1870 wordt de doodstraf uit het gewone strafrecht geschrapt. De terechtstelling in Apeldoorn was de enige keer dat de doodstraf in Gelderland (na 1811) daadwerkelijk werd uitgevoerd. Enige dagen tevoren waren het schavot en de scherprechter uit Amsterdam te Apeldoorn aangekomen, benevens de beulsknechten uit ‘s Hertogenbosch en ‘s Gravenhage om bij de executie behulpzaam te zijn. Het schavot werd onder toezicht van een daartoe overgekomen opzichter der rijksgebouwen opgesteld. Op de dag der terechtstelling arriveerde de veroordeelde ruim 9 uren in een rijtuig, vergezeld van een catechiseermeester en vier gerechtsdienaren en begeleid door een detachement infanterie. Kort daarop verscheen de Commissie uit het provinciaal gerechtshof, bestaande uit twee raadsheren, de advocaat-generaal en de substituut-griffier, die de tenuitvoerlegging van het vonnis moesten bijwonen. De predikant van de hervormde gemeente en de advocaat-generaal onderhielden zich met de man, wiens zondige leven binnen weinige ogenblikken voorgoed zou worden afgebroken, terwijl de familie in de gelegenheid werd gesteld de laatste uren met de veroordeelde, die zich nu een berouwvol zondaar toonde, door te brengen. Even voor twaalf uur nam de commissie uit het hof plaats op een met zwart laken behangen tribune, die voor het gemeentehuis en tegenover het schavot was opgericht. Direct daarop verscheen de veroordeelde, die zijn geleiders bedaard en onderworpen volgde, op de terechtplaats. Nadat het vonnis was voorgelezen, deden de beul en zijn helpers hun werk en was het werk der menselijke gerechtigheid binnen weinige minuten volbracht. Twee uren later werd het lijk van de gehangene afgenomen en zo spoedig mogelijk op de algemene begraafplaats teraardebesteld. De executie had een grote ontroering in Apeldoorn teweeggebracht en de voltrekking geschiedde onder doodse stilte van de vele aanwezigen. Een eskadron dragonders van het garnizoen uit Deventer had het Marktplein reeds in de vroegen morgen afgezet, voornamelijk omdat opstootjes aangekondigd waren, waarvan echter niet het minste te bespeuren was. Bron: De Gelderse geschiedenis in meer dan 100 verhalen / Lamberthe de Jong. - Amsterdam : Van Gennep, cop. 2004, pp. 132-133.

soort boek (boeken)
vervaardiger Lange, P. de
datering 1855
afmetingen hoogte 17.1 cm
breedte 10.4 cm
diepte 0.1 cm
nummer B00404
collectie Boeken en documenten
instelling CODA Museum
stel een vraag of reageer