Collectie Gelderland

CODA

CODA is gevestigd in het centrum van Apeldoorn, in een open en transparant gebouw dat ontworpen is door Herman Hertzberger. Het museum, de bibliotheek en het archief & kenniscentrum vormen samen een geïntegreerd CODA.

De collectie van CODA Museum bestaat onder andere uit de verzameling hedendaagse en moderne kunst die voortgekomen is uit de collectie van het voormalig Van Reekum Museum. Deze collectie omvat een aantal deelcollecties zoals schilderijen, sculpturen, grafieken, ex libris, kunstenaarsboeken en sieraden. CODA Museum heeft deze verzameling vanaf 2004 aangescherpt en uitgebreid door de nadruk te leggen op het hedendaagse sieraadontwerp en op beeldende kunst van en op papier en karton. Daarnaast is er aandacht voor de historische collectie en voor houten ADO speelgoed van Ko Verzuu. 

Sieraden

Met ruim 9.000 objecten bezit CODA de grootste collectie eigentijdse sieraden ter wereld. Er wordt continu aan gewerkt om daarmee hét sieradenmuseum van Nederland te zijn. CODA Museum heeft de ontwikkelingen binnen de sieraadvormgeving de afgelopen decennia gevolgd en een toonaangevende collectie sieraden van internationale allure opgebouwd. Deze sieradencollectie geeft een beeld van de ontwikkelingen in sieraadvormgeving vanaf het midden van de jaren zestig tot in het heden en laat daarnaast ook zien hoe de relatie van het sieraad tot de beeldende kunst, mode, design en vormgeving zich in afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Het opzoeken en aangaan van experiment, zowel op het gebied van materiaal als techniek, zijn hier een belangrijk onderdeel van, zowel in het verleden als in het heden. In 2015 is het verzamelgebied verbreed met modesieraden, ofwel Costume Jewellery. Door de continue uitwisseling tussen het kunstenaars- en modesieraad zijn hier interessante en relevante verbindingen te leggen. De communicatieve kracht van sieraden wordt daarbij door ons als belangrijke toegevoegde waarde gezien: het vertellen van verhalen. In afwisselende presentaties vertelt CODA het hele jaar door de vele verhalen van makers en dragers van sieraden.

 Beeldende kunst op en van papier

Papier verwondert en inspireert en de kracht van papier is ongekend en veelzijdig. De provincie Gelderland kent al sinds de 16e eeuw een rijke papierindustrie die nog steeds volop bloeit. Voor CODA voldoende reden om papier en karton de hoofdrol te geven in een deel van de collectie en tijdens de tweejaarlijkse tentoonstelling CODA Paper Art. De collectie beeldende kunst van en op papier bestaat uit een aantal deelcollecties. De collectie grafiek bestaat uit etsen, houtgravures, houtsneden, linoleumsneden, lithografieën, prenten en zeefdrukken van moderne en eigentijdse kunstenaars. Daarnaast is een collectie werk van en op papier en karton aanwezig waarbij de derde dimensie in het werk bewust wordt opgezocht. De verzameling kunstenaarsboeken toont de enorme reikwijdte van het boek als kunstwerk en herbergt vele grote namen uit de kunstgeschiedenis.

ADO

CODA bezit een grote collectie houten ADO speelgoed. Dit kleurrijke speelgoed werd vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw gemaakt in het Apeldoornse sanatorium Berg en Bosch door tuberculosepatiënten die daar werden verpleegd. Ter voorbereiding op een terugkeer in het ‘normale’ leven volgden zij arbeidstherapie. Deze therapie bestond voor een belangrijk deel uit de vervaardiging van het houten ADO speelgoed. ADO stond initieel voor ‘arbeid door onvolwaardigen’. Vanaf 1962 werd dat aangepast in ‘Apart Doelmatig Onverwoestbaar’. Onder leiding van ontwerper Ko Verzuu kreeg het speelgoed tussen 1925 en 1955 een baanbrekend ontwerp, geïnspireerd op de vormentaal van De Stijl. Verzuu koos voor heldere kleuren en strakke vormen. De auto’s, poppenhuismeubels, blokkendozen en spellen zijn van grote cultuur- en kunsthistorische waarde. Een kleine selectie is permanent tentoongesteld in CODA Junior. 

Historische collectie

De historische collectie komt voort uit het voormalige Historisch Museum Apeldoorn dat vooral de geschiedenis toonde van het wonen en werken in Apeldoorn en op de oostelijke Veluwe. In CODA wordt, meer dan vroeger, gezocht naar verbindingen tussen de kunstcollectie en het archief. Ook is er extra aandacht voor gebieden waarop voorheen minder werd verzameld, zoals de naoorlogse geschiedenis. Naast historische gebruiksvoorwerpen en een omvangrijke collectie Veluwse streekdrachten, omvat de historische collectie voorwerpen van Apeldoornse kunstenaars en vormgevers (Wegerif, Lieman en Andrée), voorwerpen uit de papiernijverheid en schilderijen. CODA Museum beheert onder meer de belangrijke collectie historische voorwerpen van voorheen Historische Vereniging Felua, nu Vereniging Oud Apeldoorn.

Beeldbank CODA Archief 

CODA Archief vervult de functie van gemeentearchief voor Apeldoorn en bewaart een schat aan historische bronnen. De Beeldbank van CODA Archief is te vinden op Collectie Gelderland en deze bevat meer dan 40.000 foto’s, affiches, tekeningen, kaarten en plattegronden. Andere interessante archiefbronnen over de Apeldoornse geschiedenis zoals de meer dan driehonderd archieven en collecties, gedigitaliseerde raadsnotulen (1917-1985), bevolkingsregisters (vanaf 1829) en rechterlijke archieven  (1748-1795), zijn te benaderen via het zoeksysteem van CODA Archief.

Tentoonstellingen

CODA Museum is de plek voor wisselende tentoonstellingen met moderne, beeldende kunst, hedendaagse mode- en kunstenaarssieraden van (inter)nationale ontwerpers en kunstenaars en kunst van en op papier. Ook thematische tentoonstellingen en presentaties die verhalen over de geschiedenis van Apeldoorn en omgeving vertellen, maken een belangrijk deel uit van de programmering.  Alle informatie over CODA, de tentoonstellingen, rondleidingen en randprogrammering vindt u op de website.

http://www.coda-apeldoorn.nl/

Aangesloten organisaties