Aantekeningen betreffende de oorlogsgebeurtenissen in en rondom Nijmegen. 17 september 1944-maart 1945 door Ant. Timmers, S.J. (kopie)

Aantekeningen betreffende de oorlogsgebeurtenissen in en rondom Nijmegen. 17 september 1944-maart 1945 door Ant. (Antoon) Timmers, S.J. (kopie) (informeel) De heer Timmers woonde tijdens de bevrijding in Nijmegen. Hij heeft dit document uitgetypt en beschreef de periode 17 september 1944 tot en met maart 1945 aan de hand van zijn dagboek. Hij beschreef Operatie Market Garden, de Airbornelandingen en de situatie in de stad Nijmegen tot en met maart 1945. Timmers woonde als priester in één van de gebouwen behorende bij de St Jozefkerk, de huidige Titus Brandsma Kerk. Duitse militairen staken huizen in brand. Op 19 september 1944 dreigde daardoor de kerk met de daarbij liggende gebouwen af te branden. Timmers hielp dit voorkomen. Zijn verhaal bevat ook getuigenissen van Franciscaner zusters van het klooster aan de Van Oldenbarneveltstraat. Timmers had ook contact met broeders van het Kelfkensbosch. Op 25 september bezocht hij de St-Annastichting en de Prins Hendrikkazerne. Van 27 september tot en met 3 oktober verbleef hij in de huishoudschool, vermoedelijk aan de Groesbeeksestraat. Tot en met maart 1945 bleef het onrustig in Nijmegen. Gedurende de periode die hij beschreef hielp hij de getroffen Nijmegenaren zoveel mogelijk en gaf hij geestelijke zorg. Trefwoorden: Nijmeegse geestelijkheid, verzetsbeweging, St. Jozefkerk, Franciscaner zusters, Kelfkensbosch, huishoudschool, Operatie Market Garden, bombardementen, inkwartiering, brandstichtingen

soort dagboek, overige schriftelijke bronnen
nummer 5.3.12612
collectie Schriftelijke bronnen
instelling Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
stel een vraag of reageer