Een jaar geleden; een ooggetuigeverslag van de situatie in Nijmegen na de komst van de geallieerden op 17 september 1944, samengesteled door R. van Regteren, conservator van het Van 't Lindenhoutmuseum (kopie)

Een jaar geleden; een ooggetuigeverslag van de situatie in Nijmegen na de komst van de geallieerden op 17 september 1944, samengesteled door R. van Regteren, conservator van het Van 't Lindenhoutmuseum (kopie) Dit ooggetuigenverslag genaamd 'Een jaar geleden' is in zes delen verschenen in het weekblad 'Het Oosten, wekelijks orgaan der Weesinrichting te Neerbosch' tussen 12 september en 21 november 1945. Het is geschreven door P. Mons, de toenmalige directeur van de drukkerij van Neerbosch. Dit exemplaar is een heruitgave voor de tentoonstelling 'Neerbosch, een dorp in oorlogstijd' in het Van 't Lindenhoutmuseum in 1994. Deel 1: Half april 1945 vertrokken na zeven maanden de Engelse troepen uit Neerbosch. Eerst verbleven hier de Guards Armoured Division en later de Polar Bears. P. Mons herinnerde zich 17 september 1944 nog goed, want het luchtalarm kondigde operatie Market Garden aan en hiermee het verbliijf van de Engelse troepen in Neerbosch. Deel 2: Verdere beschrijving van operatie Market Garden. Deel 3: In de ochtend van 19 september sprak hij met Engelse manschappen met tanks die vanuit Valkenswaard kwamen. Neerbosch werd een front. Deel 4: Op 21 september waren er geen Duitse militairen meer in Nijmegen. De Weesinrichting zat vol met Nijmeegse evacuƩ's. Deel 5: De Weesinrichting werd het hoofdkwartier van de Guards Armoured Division. Begin november vertrokken de Guards naar Belgiƫ. Anderen kwamen met het onderscheidingsteken T.T. Van begin december tot begin april verbleven de Polar Bears in Neerbosch. Deel 6: Ook in zijn drukkerij verbleven Engelse soldaten. Begin april vertrokken de Polar Bears naar Oosterbeek en Ede. P. Mons koesterde oprechte gevoelens van vriendschap voor de Guards en Polar Bears van het Engelse bevrijdingsleger. Trefwoorden: Operatie Market Garden, Weesinrichting en drukkerij Neerbosch, Nijmegen, Guards Armoured Division, Polar Bears, bevrijding, inkwartiering, vorderingen

soort dagboek, overige schriftelijke bronnen
nummer 5.3.12601
collectie Schriftelijke bronnen
instelling Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
stel een vraag of reageer