Keizer Traianus

Dit beeld is aan de gemeente Nijmegen aangeboden door de Vereniging tot Verfraaiing van Nijmegen en Omstreken. De kunstenaars Ed van Teeseling en Charles Hammes kregen de opdracht een beeld van Keizer Traianus te vervaardigen. Zij kozen ervoor de keizer in voortschrijdende (dynamische) houding weer te geven. Dat is bijzonder omdat in die tijd vaak gekozen werd voor een zittende, zegenende of staande (statische) houding. Vergelijk bijvoorbeeld de Nijmeegse beelden van Thomas van Aquino, Bisschop Hamer en Petrus Canisius. Het beeld straalt kracht uit door de brede lichaamsbouw en de gelaatstrekken van de keizer. De keizer is gekleed als ware hij een Romein: hij draagt een lijfrok met daarboven een harnas. De monumentaliteit van het beeld wordt nog eens vergroot door de vier meter hoge sokkel waarop het beeld is geplaatst. De keizer kijkt als het ware over de stad. Keizer Traianus heeft in het jaar 105 Nijmegen marktrecht geschonken. Hij houdt in zijn linkerhand de rol perkament vast, waarop dit recht staat beschreven. Op de sokkel staat de naam van de opdrachtgever, het wapen van de stad Nijmegen en de tekst ?Marco Ulpio Traiano Ulpia Noviomagus?: aan Marcus Ulpius Traianus, van de stad Ulpius Noviomagus. Het standbeeld van keizer Traianus werd in 1955 in gips gemaakt, toen Nijmegen haar eeuwfeest (Nijmegen 1850 jaar stad) vierde. Het werd geplaatst op het toenmalige Keizer Lodewijkplein. Later heeft de Vereniging tot Verfraaiing van Nijmegen en Omstreken het beeld in brons laten gieten; uiteindelijk heeft het beeld in 1956 een definitieve plaats gekregen. Bij die gelegenheid werd het plein omgedoopt in Keizer Traianusplein.

soort beeldhouwwerk (beeldhouwwerken)
vervaardiger Ed van Teeseling en Charles Hammes
locatie Keizer Traianusplein, Nijmegen
datering 1956
nummer BGLD1400
collectie Gemeente Nijmegen
instelling Beelden van Gelderland
stel een vraag of reageer