Het raadsel van Nijmegen

Dit bronzen reliëf is geïnspireerd op het schilderij 'Het raadsel van Nijmegen' dat in het stadhuis te vinden is. Op het reliëf zijn zes personen afgebeeld. In 1994 werd het reliëf ontvreemd. De kunstenaar kreeg toen opdracht om het reliëf opnieuw te gieten. Het reliëf verbeeldt een jonge vrouw die een oude man in haar schoot heeft. Naast hen staan zes zonen. (Op het schilderij zijn ze afgebeeld in verschillende kleuren: twee in het rood, twee in het groen en twee in het wit.) Bij het schilderij hoort de volgende tekst, die ook de voorstelling van het reliëf van Oscar Goedhart verklaart. 'De Uytlegging van het Raedsel. Huybert den ouden Man trouwt voor zyn eerste Vrouw Anna een Weduwe, hebbende een Voor-soon genaamt Gysbert, en teelt bij haar zijn twee Soonen in het Root, Adem en Arent; deese Vrouw gestorven zynde, trouwt voor zyn tweede Vrouw weder een Weduwe, genaamt Beel, die een Voor-dochter had genaamt Jacomyn, en krygt by haar de twee Soonen in het Groen, Bartel en Barent. Ondertussen trouwt de Voor-soon van de eerste vrouw met de voor-dochter van de tweede vrouw van den ouden Man; bij dewelke hy genereert zyn twee jongste Soonen in het Wit, genaamt Casper en Coenraat.'

soort beeldhouwwerk (beeldhouwwerken)
vervaardiger Goedhart, Oscar
locatie Achter de Smidstraat, Nijmegen
datering 1974
materiaal brons
nummer BGLD0030
collectie Gemeente Nijmegen
instelling Beelden van Gelderland
stel een vraag of reageer