Post uit Aalten : brieven van Marie en Klazien Katuin naar Voorburg : januari - juni 1945

Personen: Marie (21 jaar) en Klazien (veelal Klaas genoemd, 17 jaar); vader werkt op Buitenlandse Zaken, moeder kende het adres van de familie Luijmes; Dieneke (11 jaar) is bij familie in Rotterdam, zoon Joop (leeftijd niet genoemd) blijft thuis, foto op pag. 36. Familie Luijmes-Wikkerink telt 13 kinderen, 8 zonen en 5 dochters; foto op pag. 4; jaartal 1934 zal moeten zijn 1943. Karakteristiek: De brieven zijn bewaard gebleven; de dochter van Dieneke, Dineke Bugter-Katuin, heeft ze in 1986 bewerkt en voor deze uitgave beschikbaar gesteld. Het niet-ondertekende Woord vooraf vermeldt geen bijzonderheden over de totstandkoming van dit boek noch over het verdere leven van Marie en Klazien. Inhoud: De fietstocht was begonnen op 7 januari 1945 (pag. VIII) en dus niet op 10 januari (pag. VII), en na drie dagen kwamen ze tegen één uur bij de familie Luijmes aan (pag. VII). De eerste brief (15 januari) is gewijd aan die tocht in zwaar winterweer. Onderweg moeten ze her en der om iets eetbaars vragen en om onderdak. Alle volgende brieven laten zich lezen als een dagboek. Marie en Klazien zijn helemaal in het gezin opgenomen en doen met alles mee. In februari fietst Klazien in haar eentje beladen met etenswaren naar Voorburg en komt zo’n tien dagen later met kleren, borden, messen en bekers terug: wonderbaarlijk nuchter beschreven. Op en rond het ’t Boveldt, een kleine boerderij tussen Aalten en Bredevoort, spelen zich geen heftige tonelen af maar de oorlog is wel steeds voelbaar. Bijna dagelijks zijn er de bombardementen maar net niet in de directe omgeving. Dat fietsen gevorderd worden geeft veel ongemak, maar zoon Wim Luijmes is daardoor wel vrijgesteld van te moeten ‘graven’ vlak over de Duitse grens. In de maand maart komen steeds vaker Duitse soldaten langs om allerlei bruikbare materialen alsook etenswaren te vorderen. “Vanmiddag heeft een hele groep Duitsers het kleine karretje weggehaald, waarmee we altijd brood haalden. De kinderen stonden erbij te huilen.” Nog op de voorlaatste dag van de bezetting moeten ze onderdak bieden aan vijf Duitsers plus acht paarden. Maar de volgende dag, vrijdag 30 maart, breekt dan toch de bevrijding door. Ook na de Duitse capitulatie op 5 mei kunnen Marie en Klazien niet direct terug naar Voorburg. Uiteindelijk vertrekken ze weer omstreeks 5 juni, op de fiets! De brieven voegen geen nieuwe details toe aan wat al bekend is van de Aaltense oorlogsgebeurtenissen, maar ze werpen wel een bijzonder licht op een leefgemeenschap in oorlogstijd van een boerengezin van 15 personen plus twee huisgenoten. En niet één keer is er sprake van botsingen of spanningen. GK

soort boek (boeken)
vervaardiger Katuin, Marie, Katuin, Klazien, Fagus
locatie aalten
datering 2007
materiaal papier
trefwoorden Katuin, Marie, Katuin, Klazien, bezetting, Duitse bezetting, Hongerwinter, Dagelijks leven
nummer B01258
collectie Boeken
instelling Aaltense Musea
stel een vraag of reageer