Collectie Gelderland

Dwars door Barlo

Geschreven met het oog op vijftig jaar bevrijding van de buurtschap Barlo door twee inwoners die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt. Het is gebaseerd op talloze gesprekken met mensen uit de buurtschap als mede op literatuurstudie. Thea Onnink schreef hoofdstukken als: van mobilisatie tot capitulatie, wat staat ons te wachten, voedselvoorziening, evacués en inkwartiering. Aleid Bongen schreef over geloof en kerk in oorlogstijd, razzia’s en klopjachten, ondergrondse, onderduikers, oorlogsgeweld en beschietingen, de laatste dagen en de bevrijding van Barlo. Het is een goed gecomponeerd doorlopend verhaal geworden dat een behoorlijk compleet beeld oproept; rijk geïllustreerd. GK