Collectie Gelderland

Collabratie, landverraad en heldendaden - Kanttekeningen bij 'goed' en 'fout' in de Tweede Wereldoorlog

Het boek bestaat uit 5 delen: Deel I/Vóór de oorlog, Deel II/In de oorlog, deel III/Ná de oorlog, deel IV/De achterkant van de Bevrijding, deel V/De bijzondere rechtspleging 1944 - 1952.