Collectie Gelderland

Zij waren Aaltenaren als wij... : Joodse gemeenschap in Aalten : 1930-1945 : Bronnenboek en Docentenhandleiding

Hoe is het mogelijk dat een groep mensen die een erkende plaats heeft in de lokale gemeenschap eerst wordt belasterd en vervolgens geïsoleerd, weggevoerd en vermoord? Mensen die je buren waren, bij wie je de boodschappen deed, die deel uitmaakten van je toneelclub of je sportvereniging, die bij je op school zaten. Hoe moeten zij dat ervaren hebben? En wat deed de dorpsgemeenschap of het gemeentebestuur om dat te voorkomen? Achteraf is het altijd gemakkelijk om te oordelen. Toen na de Tweede Wereldoorlog duidelijk werd, wat het lot van de Joden was geweest, was iedereen ervan overtuigd, dat dit nooit meer mocht gebeuren. En discriminatie vanwege ras of godsdienst vinden we nog altijd verwerpelijk. Maar tegelijkertijd zien we het steeds weer opnieuw gebeuren, dat groepen mensen vanwege etnische achtergrond of religieuze overtuiging tegen elkaar opgezet worden en dat met name de uitingen van antisemitisme weer toenemen. Voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs bevat dit bronnenboek veel leerzaam materiaal.