Collectie Gelderland

Recht op wraak : liquidaties in Nederland 1940-1945

Meer dan vijfhonderd tegenstanders zijn in de Tweede Wereldoorlog door Nederlandse verzerstrijders om het leven gebracht. De slachtoffers waren voor het merendeel gevaarlijke verraders en collaborateurs. Maar er vielen bij liquidaties ook "onwillige " onderduikers en "gewone" Duitse militairen, en onschuldigen.