Collectie Gelderland

Aalten, 30 maart 1945, Bevrijders trekken door het dorp

Op 30 maart 1945 trekken de bevrijders verder noordwaarts door de Lichtenvoordsestraat in Aalten.