Collectie Gelderland

Moordenaars onder ons/ uit de dossiers van Simon Wiesenthal

Een verslag van het moeilijke en soms gevaarlijke opsporingswerk naar oorlogsmisdadigers.