Collectie Gelderland

Britse littekens in Aaltense bomde

Deze documentaire gaat over de bevrijders en de bevrijding van Aalten, beschreven vanuit Brits en militair perspectief. Voor dit boek voerde de schrijver talloze gesprekken en briefwisselingen met veteranen en nabestaanden van de gesneuvelden.Bovendien verrichtte hij intensief speurwerk in met name Engelse archieven.