Collectie Gelderland

Gordelgarnituur

Tien schakels uit een Merovingisch-Frankisch grafveld gevonden in 1932 in Aalten. Onder leiding van Prof. A.E. van Giffen wordt in 1932 achter de fabriek van de fa. Manschot (het huidige Manschotplein) nabij de Damstraat een grafveld blootgelegd. Er worden speerpunten, stijgbeugels, een schildknop, een aantal potjes en tien zilveren schakels van een gordel gevonden. Waarschijnlijk is een deel van de Damstraat een Merovingisch-Frankisch grafveld rond 800 jr. na Chr. Door huizenbouw is het geheel hevig verstoord.