Collectie Gelderland

Jan met de Panne (Jan te Slaa)

Dorpsomroeper en nieuwsbrenger Jan te Slaa met "de Panne" op de Markt in Aalten. Jan te Slaa was ook bekend als nachtwaker. Zijn klepper en ratel liggen in de vitrine van de Aaltense Musea. Hij was ook doodgraver, hulpbesteller, afslager bij veilingen en orgeltrapper.