Collectie Gelderland

Aartsbisschop in oorlogstijd : Een portret van kardinaal De Jong : 1885 - 1955

Kardinaal De Jong groeide tijdens de bezetting uit tot een nationaal figuur. Hij belichaamde het geestelijke verzet tegen het nazisme.