Collectie Gelderland

De SS en Nederland

Een uitvoerige beschouwing over de rol en de organisatie van de SS met veel feitenmateriaal over de binnen het SS-complex vallende organisaties in Duitsland en Nederland, inclusief de Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS