Collectie Gelderland

Speld van metaal, logo van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

Speldje van metaal voorstellende het logo van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu.