Collectie Gelderland

Geen titel

Het laden van een wagen bij de korenmolen in Eerbeek.