Collectie Gelderland

In het verenigingsgebouw in Ingen viert de Ingense afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen het 45-jarig bestaan. Op de foto de druk bezochte receptie van de plattelandsvrouwen in Ingen