Collectie Gelderland

Grafzerk van Gerryt Leydecker, Andrees Eydecker Gerritsoen en Willemke Peele(n), 1538-1575, Stichting Eusebius Arnhem

<p>Grafzerk met gotisch randschrift in spaartechniek, met in de hoeken de symbolen van de vier Evangelisten in vierpassen, te weten boven links met de klok mee de adelaar van Johannes, boven rechts de engel van Matthëus en rechtsonder moet de gevleugelde stier of het kalf van Lucas gestaan hebben, en vervolgens linksonder de gevleugelde leeuw van Marcus. Deze figuren worden genoemd in de bijbel, in Ezechiël 1:10 en Openbaringen 4:7. Pas in de Middeleeuwen werden ze in verband gebracht met de vier Evangelisten en op grafzerken afgebeeld. Boven in het middenveld een uitgekapt wapen onder een baldakijn.</p>