Collectie Gelderland

Loevestein - natuurontwikkeling in het benedenrivierengebied

Het rapport schetst de toekomst van Loevestein als natuurontwikkelingsgebied, met daarbinnen het robuuste slot Loevestein als cultuurmonument.