Collectie Gelderland

De herkenning van Theseus

Schilderij met een voorstelling uit het leven van de mythologische held Theseus. Links in het midden staat Theseus met een zwaard in zijn hand. Dit zwaard heeft hij gekregen van zijn vader koning Aegeus. Hij wist echter niet wie zijn vader was en ging met het zwaard naar Athene. Theseus verricht vele helden daden onderweg. In Athene kom hij bij het hof van Aegeus, inmiddels getrouwt met Medea. Zij herkent de jongeman, maar Aegeus weet niet dat hij zijn zoon voor zich heeft staan. Medea probeert Theseus te vergiftigen tijdens een maaltijd. Als Theseus zijn zwaard pakt om als mes te gebruiken, herkent Aegeus zijn zoon en voorkomt de vergiftiging. Medea vlucht weg op haar wagen getrokken door draken. Het schilderij heeft een pendant waarop de vondst van het zwaard is afgebeeld. Mogelijk hoorden de schilderijen bij een grotere reeks. Het werk is een karakteristiek voorbeeld van de academische-klassieke methode met verheven thema's uit de oudheid en de literatuur, die in de tweede helft van de 17de eeuw opkwam. Bruikleen Museum Arnhem.