Collectie Gelderland

Stichting gemeentelijke muziekschool Ede

Foto van de tijdelijke huisvesting van het Muziek- en danscentrum Ede op de Peppelensteeggebied.