Collectie Gelderland

Geen titel

Personeel Stafschool Bescherming Bevolking tijdens een uitstapje. Voorste rij tweede van links C.J.A.M. Crebolder, derde van links R.H. Hardeman.