Collectie Gelderland

De Heiligen Cornelius van Rome en de Heilige Hubertus

Altaarvleugelluik van een veelluik, linker altaar, achterzijde: twee zogenaamde maarschalken, de heiligen Cornelius van Rome als paus in pauselijk gewaad met kruisstaf en hoorn, en Hubertus van Luik als bisschop.