Collectie Gelderland

Geen titel

Afgebeeld is de plattegrond van het gebied Bommelerwaard met links Brabant (Den Bosch) en rechts de Tielerwaard. In het gebied zijn op diverse plaatsen troepen getekend, zowel Spaanse als Staatse. Met name zijn ook diverse forten getekend, zoals De Voorn en het Spaanse fort bij Rossum. Opschriften: topografische aanduidingen; letters, verklaring in cartouche rechts. l.o. cartouche met uitleg dat het gaat om belegering door Maurits van Nassau rond de schans van de Spanjaarden bij Rossum.