Collectie Gelderland

Geen titel

Gezien in westelijke richting. Links het Raadhuis, rechts het postkantoor. Op de voorgrond een deel van de veemarkt.