Collectie Gelderland

Geen titel

Rogge proefveld van de heer W.Wensink te Eerbeek. Onderschift betreft meeropbrengst door kalibemesting.