Collectie Gelderland

Zevende blad (boven midden 28) van een kaart in 14 bladen van de Waal, de Rijn, de Lek, de Merwede, de Maas en de aanliggende plaatsen. Linksboven Zoelen en Tiel, rechtsboven Dodewaard, rechtsonder Niftrik en linksonder Heerwaarden. Bij Maasbommel een doorsteek, waarbij een bocht wordt afgesneden en bij Tiel waterwerken (kribben) in de Waal. Midden op de kaart een profiel van het waterpeil van de Waal en de Nederrijn