Collectie Gelderland

Affiche handwerkwedstrijd, Arnhem, 1955–1960

Affiche voor een handwerkwedstrijd, gemaakt voor de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Op het affiche staat een voorstelling van een vrouw die tussen de bloemen aan het borduren is.