Collectie Gelderland

Geen titel

Kaart van het gebied rond St. Andries met daarin getekend de posities van de Spaanse en Staatse troepen. Opschriften: topografische aanduidingen. m.o. een uitgebreid vers in drie delen.