Collectie Gelderland

Voorziitershamer aangeboden door de Koninklijke Begeer naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van NOC, Koninklijke Begeer bv Zoetemeer, 1937

Een houten voorzittershamer met houten kop waar in het midden een steel is bevestigd. De steel heeft een metalen beslag met daarop de inscriptie ' TER GELEGENHEID VAN HET / 25-JARIGE BESTAAN V H / N.O.C. / ANGEBODEN DOOR DE / "KONINKLIJKE BEGEER"'. Boven op de kop zit ook een rechthoekige etalen plaatje met daarop de inscriptie '1912' met een anagram van NOC en '1937'.