Collectie Gelderland

Legitimatiebewijs nr. 3 Weltenbummler-Bund (Association of Globetrotters) wereldfietsreiziger Dirk van Dam (1900-?) – tweede fietsreis, Berlijn 1928

Dirk van Dam reed op een fiets de wereld rond. Tijdens zijn reizen liet hij ook gedenkkaartjes drukken die hij tegen giften uitdeelde om deels de reis te bekostigen. Een aantal van deze gedenkkaartjes zitten ingeplakt in het reisboek en stempelboek. Aanvankelijk was zijn doel 100.000 km te rijden in zes jaar, maar het werden er minder dan 40.000 in vier jaar. Fysieke kenmerken: ruin dikpapier enkelzijdig bedrukt voorzien van gedrukte foto, bestempeld nummer en afgifte datum, met zwarte inkt geschreven persoonsgegevens. Vanwege de duidelijke sympathie van Dirk van Dam met de SDP is het belangrijk deze fietstochten in het licht van de maatschappelijke context te zetten. Hij bezocht voorafgaand aan zijn tweede fietsreis enkele kantoren van de Arbeiders Radfahrer Bund ‘Solidarität’ en na afloop enkele kantoren van de SDP, die duidelijk beide socialistische idealen hadden. In dit licht gezien waren de fietstochten van Dirk van Dam meer dan een soort vakantie; ze waren een vorm van bevrijding en een vorm van vrijheid in tijd, sociale status en wereld. Ook is in zijn geval duidelijk dat hij het arbeidsmoraal een warm hart toedroeg. Ook binnen de sport vond in die tijd een democratisering van de sport plaats, die voorheen vooral was voorbehouden aan de elite. In de collectie is ook het reis stempelboek (C1056-1), deel I van zijn reisdagboek (C1056-2) opgenomen. Enkele daarin opgenomen gedenkkaarten (C1056-1b en C1056-2b), en foto’s (C1056-2c, C1056-2d) samen met dit identiteitsbewijs (C1056-2e) zijn apart beschreven.