Collectie Gelderland

Ingelijst Diploma van vaardigheid NOC, wachtmeester H.K. Daling, uitgereikt op 31 oktober 1929, ontwerp en druk fa. Kon. Begeer, 1929

Ingelijst Diploma van vaardigheid NOC 1929. Het diploma is uitgereikt op 31 oktober 1929 aan wachtmeester der Kon. Marechaussee H.K. Daling (1898-1975). In 1929 namen 857 deelnemers deel aan de vaardigheidsproeven en slaagden daar 252 in. Een deel ervan slaagde voor de tweede, of derde of meerdere keer. Bij Koninklijk Besluit 61 van 1921 werd bepaald dat alle vrijwillige militairen die succesvol vor de eerste keer de vaardigheidsproef behaalden een gratificatie zouden ontvangen van f 100, en bij herhaling f 50 per kalenderjaar. Een verdienstelijk bedrag voor die tijd. Op de diploma staat de inscriptie 'NEDERLANDSCH / OLYMPISCH / COMITE / Diploma voor vaardigheid / voor de Heer / H.K. Daling / Wachtmeester Kon. Marechaussee/ geboren 14 Decemeber 1893 / Het Bestuur / 31 October 1929'. Het vaardigheidsdiploma NOC werd in 1913 ontworpen door de firma Begeer in Utrecht. Onder aan is een fries met vijf Romeinse figuren. Een draagt er een toga de andere vier zijn naakte sporters. Ingelijst in goudkleurige lijst met gipsprofiel. NOC Vaardigheisproeven 1914-1958. De Medaille en het diploma voor vaardigheidsproeven van het Nederlands Olympisch Comité, werden van 1914 tot 1958 uitgereikt. Het is een vaardigheidsproef en de opzet was om de conditie van de militairen op peil te houden. De medaille werd uitgereikt in brons, zilver en goud. Door de proef verschillende keren af te leggen kon men uiteindelijk de gouden vaardighiedsmedaille behalen. De proeven bestonden uit meerdere wedstrijden op het gebied van lichamelijke vaardigheid zoals duurloop, vechtsport, atletiek en zwemmen. Voor elk van deze proeven moest een minimaal aantal punten worden behaald om in aanmerking te komen voor de medaille. In 1959 werd de Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie ingesteld voor dezelfde vaardigheden. De Medaille voor vaardigheidsproeven met bijbehorend diploma van het Nederlands Olympisch Comité kwam te vervallen. In de vijfenveertig jaar dat de vaardigheidsmedaille door het NOC is uitgereikt varieerde het aantal deelnemers van één in 1914 tot 793 in 1957. Meestal haalde ongeveer de helft van de tweehonderd deelnemers de medaille. De vaardigheidsproeven gingen ook tijdens de Tweede Wereldoorlog door waarbij opvalt dat in 1944 slechts 74 van de 457 deelnemers voor de vaardigheidstoets slaagden. Het bijbehorend miniatuur dat behoorde bij het vaardigheids zit ook in de collectie onder inv.nr. C1993-165