Collectie Gelderland

Erepenning van NOC, een hoge onderscheiding in 1932 ingesteld voor hen die zich voor de sportieve gedachte in Nederland ingezet hebben, Koninklijke Begeer bv Zoetemeer, ca. 1990

Een bronskleurige medaille met op de ene zijde een mannelijk Romeins klassiek gezicht en profile weergegeven gekroond met een lauwerkrans en aan de rand de inscriptie 'NEDERLANDSCH OLYMPISCH COMITE'. De keerzijde van de medaille is gebaseerd op een ouder ontwerp van W. Enderman van het atelier van Koninklijke Begeer in Zeist. Keerzijde toont drie cirkels, één boven en twee onder, waarin de letters "N", "O" en "C" (Nederlands Olympisch Comité). Tussen de cirkels wordt de ruimte opgevuld door gestileerde lauwerbladen. De medaille zit in ene blauw plastic doosje. Er zijn in de loop der jaren diverse modellen erepenningen geweest. Deze heeft op de achterzijde een afbeelding met de letters N.O.C. maar eerder stond er alleen 'EREPENNING' waaronder de naam werd geslagen van de ontvanger (zie inv.nr. C1993-04). De Erepenning van het Nederlandsch Olympisch Comité is een particuliere onderscheiding. Omdat het een hoge onderscheiding van het Nederlands Olympisch Comité betreft wordt de in 1932 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de NOC ingestelde legpenning door meerdere schrijvers in de lijst van Nederlandse onderscheidingen opgenomen. De Erepenning wordt uitgereikt aan hen, die zich "voor de ontwikkeling van de sportieve gedachte in Nederland verdienstelijk hebben gemaakt". Tussen 1932 en 1962 is de erepenning 33 maal uitgereikt. Onder de gedecoreerden bevinden zich KLM-directeur Albert Plesman en de Olympische gouden medaillewinnaars Fanny Blankers-Koen en Sjoukje Dijkstra.