Collectie Gelderland

Boek "Hoe Nederland vertegenwoordigd werd bij de Olympische Spelen Parijs 1924", Haagse drukkerij en uitgevers 1924

Een boek bestaande uit 164 pagina's met een groenig papieren kaft met daarop boven aan de titel ' HOE NEDERLAND / VERTEGENWOORDIGD WERD / BIJ DE / OLYMPISCHE SPELEN / PARIJS 1924 / SAMENGESTELD DOOR HET / SECRETARIAAT VAN HET / COMITE OLYMPISCHE / SPELEN PARIJS 1924 -'. Verslag van de deelname aan de Olympische Spelen 1924 Parijs, opgesteld door het secretariaat van het Nederlands Olympisch Comité. Met daarin onder andere aandacht voor de verzameling van gelden. Vervolgens in alfabetische volgorde van de sporten; atletiek, boksen ..., zwemmen, de voorbereiding, deelnemers, resultaten. Een hoofdstuk over de spelen in cultureel historisch (sportief) opzicht door P.W. Scharroo en indexlijst met prijzen, deelnemers, comités en officials en als laatste een advertentie voor de Olympiade, het weekblad dat in de Olympiade - de vierjarige periode voorafgaand aan de spelen, door het NOC is uitgegeven in aanloop op de olympische Spelen 1928 Amsterdam. Inv.nrs. C1924Z-27b1=bureau exemplaar NOC, C1924Z-27b2=extra exemplaar in iets betere staat.