Collectie Gelderland

Erepenning van NOC, een hoge onderscheiding in 1932 ingesteld voor hen die zich voor de sportieve gedachte in Nederland ingezet hebben, Koninklijke Begeer bv Zoetemeer, ca. 1975

Een bronskleurige medaille met op de ene zijde een mannelijk Romeins klassiek gezicht en profile weergegeven gekroond met een lauwerkrans en aan de rand de inscriptie 'NEDERLANDSCH OLYMPISCH COMITE'. Op de andere zijde staat de inscriptie 'EREPENNING'. De medaille zit in ene blauw plastic doosje. Er zijn in de loop der jaren diverse modellen erepenningen geweest. Deze heeft op de achterzijde 'EREPENNING' maar op latere exemplaren is hiervoor een afbeelding met de letters N.O.C. voor in de plaats gekomen (zie inv.nr. C1993-11). De Erepenning van het Nederlandsch Olympisch Comité is een particuliere onderscheiding. Omdat het een hoge onderscheiding van het Nederlands Olympisch Comité betreft wordt de in 1932 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de NOC ingestelde legpenning door meerdere schrijvers in de lijst van Nederlandse onderscheidingen opgenomen. De Erepenning wordt uitgereikt aan hen, die zich "voor de ontwikkeling van de sportieve gedachte in Nederland verdienstelijk hebben gemaakt". Het is een ronde penning. De voorzijde vertoont een naar rechts gerichte kop van een Grieks olympisch sporter met een lauwertak langs zijn slapen. Daar omheen het randschrift "NEDERLANDSCH OLYMPISCH COMITÉ". Tussen 1932 en 1962 is de erepenning 33 maal uitgereikt. Onder de gedecoreerden bevinden zich KLM-directeur Albert Plesman en de Olympische gouden medaillewinnaars Fanny Blankers-Koen en Sjoukje Dijkstra.