Collectie Gelderland

Boek 'Olympia, dat is Olymp-Speelen der Grieken, door Theodorus Antoniudes

Een boek bestaande 496 genummerde pagina's met een harde beige kaft en op de voorzijde in het bruin de gedruklte titel 'THEODORUS ANTONIUDES / OLYMPIA / DAT IS / OLYMP-SPEELEN / DER / GRIEKEN'. Binnen staat een handgeschreven inscriptie '7 Juli 1984 / Voor Co en Huil / Ik vind het leuk om jullie dit hostprisch boekwerk / zo kort voor ons vetrek naar de moderne Olympische / Spelen te Los Angeles te mogen geven. / Rob / Jhr. R.C.W. von Bose, directeur N.O.C.'.