Collectie Gelderland

Tegelveld van keramiek, onderglazuur, voorstellende een centraal decor met omlijsting: accoladevormige omlijsting gemaakt in Harlingen door Van Hulst ca. 1875-1910