Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende het portret van Michael servet, ca. 1610-1625

Deze geheel blauwe tegel stelt Michael Servet voor, een uit Spanje afkomstige arts, die door toedoen van Calvijn in 1533 te Genève als ketter werd terechtgesteld. Het hoort bij een serie van klein-formaat portretcirkeltegels met afbeeldingen van mannen die in de 16de eeuw als de voornaamste ketters werden gezien. De grafische voorstellingen zijn ontleend aan een in 1608 in Amsterdam door Christoffel van Sichem uitgegeven boek over de ' Voorneemste Hooft Ketteren so vande Catholijcke ende Christelijcke Kercke..'. In dezelfde werkplaats is ook een serie damesportretten op klein formaat gemaakt (zie nrs. 08481 en 08482).