Collectie Gelderland

Tegel in cloisonné-techniek, voorstellende rots in de branding, met opschrift: 1940 1944 Standvastig te midden der woelende baren. Symbool en tolk van Neerlands volk, vervaardigd in Utrecht door Westraven ca. 1945-1960