Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur voorstellende een bijvoetblad tegen een achtergrond van een vliegenkwast, waaromheen linten, met driestip als hoekmotief, ca. 1600-1650

Op deze Hollandse tegel is een prachtig geschilderd, maar niet helemaal begrepen taoïstisch teken afgebeeld: een bijvoetblad. Dit is een oud symbool dat geluk bracht. Ook nu wordt deze plant nog steeds gebruikt als medicijn. Het is geschilderd tegen een achtergrond van een kwastje en linten, zonder dat de schilder wist wat hij hier op zijn tegel zette. Dit kwastje, oorspronkelijk een boeddhistisch symbool werd overgenomen door de taoïsten. Monniken, die geen levende wezens mogen doden, vegen met een kwastje alle insecten voor hun voeten weg. Verder zien we in het medaillon nog merkwaardige, slordig geschilderde cirkels en halve cirkels. Deze gaan terug op de linten die de symbolen altijd begeleiden; zij geven er een heilige uitstraling aan.