Collectie Gelderland

Tegel in cloisonné-techniek, voorstellende een gekroonde W, vervaardigd door de Faïence- en Tegelfabriek Westraven in Utrecht, 1948

gekroonde W, met tekst: 50 jaren wijs beleid, ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina