Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende het portret van een dame met molensteenkraag, ca. 1610-1625

Het is de vraag welke dame op deze tegel geportretteerd is. Wellicht gaat het hier om Charlotte de Bourbon. Gelet op de kleding van deze dame en op hun versierselen zullen ze misschien van adel zijn, maar zeker tot de elite behoren. In dezelfde werkplaats werd ook een serie portretten van ketters gemaakt, waarvan de voorbeeldprenten bekend zijn (zie nr. 08481 en 08487).