Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur voorstellende een driebloem, ca. 1625-1650

Op deze tegel is een driebloem afgebeeld. Dat wil zeggen dat er uit een enkele stengel drie bloemen ontspringen.De geschiedenis van de tulp is in vele boeken beschreven. De tulp is in de zestiende eeuw overgebracht van Turkije naar ons land en geleidelijk aan ingeburgerd. De bloem speelt een grote rol in de kunst van onze Gouden Eeuw.